วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การใช้โปรมแกรมออกข้อสอบ

การใช้โปรมแกรมออกข้อสอบ  http://www1.skz2.go.th/krunid/Sothink.SWF.Easy.rar

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น